Hiển thị tất cả 4 kết quả

Tôm mủ ni

290.000 
500gr - 5 con tôm mủ ni Cháy tỏi, xốc mắm tóp mỡ, rang me, sốt trứng muối

Tôm mủ ni đại

450.000 
500gr : 3 con tôm mủ ni đại Cháy tỏi, xốc mắm tóp mỡ, rang me, sốt trứng muối

Tôm tít

330.000 
500gr - 5 con tôm tít Cháy tỏi, xốc mắm tóp mỡ, rang me, sốt trứng muối.

Tôm tít đại

470.000 
500gr 4 con tôm tít đại Cháy tỏi, xốc mắm tóp mỡ, rang me, sốt trứng muối